1. Oblicz pęd dwu kul o równych masach. Kule poruszają się wzdłuż tej samej prostej, w tą samą stronę, jedna - z prędkością v1 = 2 m/s, a druga - z prędkością v2 = 3 m/s.

2. Jaki jest pęd dwu jednakowych wózków o masie 1 kg każdy, jadących naprzeciw siebie z jednakowymi prędkościami równymi 1 m/s?

3. 1 ciało o masie 4 kg i prędkości 5 m/s ma zderzyć się niesprężyście (ciała mają się złączyć) z 2 ciałem o masie 2 kg i prędkości 10 m/s. Oblicz pęd.

Domyślam się, że w każdym zadaniu chodzi o pęd po zderzeniu :) Chociaż nie wiem.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T22:05:19+02:00
Ad.1.
dane: szukane:
v1=2m/s p1=?
v2=3m/s p2=?
m=1 kg


p=m*v
p1=1kg*2m/s=2kg*m/s
p2=1kg*3m/s=3kg*m/s
Ad.2
dane: szukane:
m=1kg p=?
v=1m/s

p=m*v
p=1 kg*1m/s= 1 kg*m/s
1 3 1