Potrzebuję Referatu, albo przynajmniej dużej ilośći WAŻNYCH I PRZYDATNYCH informacji o RASACH ZAMIESZKUJĄCYCH AZJĘ.

Proszę o przemyślane odpowiedzi i trochę pracy, bo daję dużo punktów.
Będę usuwać prace 'na odwal się' lub zbyt krótkie.

Szczególnie proszę o referaty.

DO JUTRA.

Dzięki z góry.

Daję naj za najlepsze i najbardziej dogłębne.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T21:53:04+02:00
W Azji żyją przedstawiciele trzech wielkich ras ludzkich. Uznaje się ją za ojczyznę rasy żółtej, której przedstawiciele stanowią około 55% ludności kontynentu. Ludność rasy żółtej zamieszkuje Azję Wschodnią (Chiny, Mongolię, Japonię i Koreę) i Południowo-Wschodnią. Zaliczani są do nich także pierwotni mieszkańcy Syberii, m.in.: Jakuci, Ewenkowie i Czukcze.
Nieco mniejszy odsetek (43%) ludności Azji stanowią przedstawiciele rasy białej, wśród których najliczniejsi SA Indusi zamieszkujący Półwysep Indyjski, Turcy żyjący w Azji Mniejszej oraz Arabowie i Persowie na Bliskim Wschodzie i w Iranie.
Tylko 2% ludności Azji to przedstawiciele rasy czarnej. Większość z nich żyje na południu Półwyspu Indyjskiego, pozostali – w Azji Południowo-Wschodniej (głównie na Filipinach i na Półwyspie Malajskim).

Azja jest kolebką wszystkich wielkich religii współczesnego świata, w tym trzech o zasięgu światowym – chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu. Większość chrześcijan mieszka na Filipinach, w byłej kolonii Hiszpanii. Wyznawcami chrześcijaństwa SA także mieszkańcy południowej części azjatyckiej części Rosji oraz Gruzji i Armenii. Muzułmanie (wyznawcy islamu) stanowią większość mieszkańców państw położonych w południowo-zachodniej Azji oraz Pakistanu, Bangladeszu i Indonezji. Buddyzm powstał w Indiach – obecnie ma także setki milionów wyznawców w Chinach, Mongolii, na Półwyspie Indochińskim oraz w Japonii.
Obok trzech wielkich religii w Azji wyznawcy są z zasady przedstawicielami jednego narodu. Do takich religii należy hinduizm (wyznawany przez większość mieszkańców Indii – Indusów), konfucjanizm (Chiny i Korea Południowa), szintoizm (Japonia) oraz judaizm (Izrael), religia Żydów, którzy jako pierwsi w dziejach ludzkości wyznawali monoteizm, czyli wiarę w jednego Boga.
Nieznaczną część ludności Azji stanowią wyznawcy pierwotnych religii plemiennych – SA to mieszkańcy Syberii.
1 5 1