.Pracowników pewnego biura zapytano: „Ile filiżanek kawy wypijasz dziennie?”. Wyniki przedstawiono w postaci tabeli liczebności:
Wartość xi cechy (liczba wypitych kaw) 0 1 2 3
Liczebność ni (liczba osób) 5 6 7 4
a) Sporządź słupkowy diagram częstości wypijanych filiżanek kawy dziennie przez pracowników biura
b) Podaj ile osób brało udział w badaniu.
c) Oblicz częstości wypijanych przez pracowników biura dziennie filiżanek kawy.
d) Oblicz średnią liczbę kaw wypijanych przez jednego pracownika dziennie.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T22:19:46+02:00
Rozwiązanie w załaączniku
7 3 7