Zad1 Wykaż,że ciąg określony wzorem an=3n+1przez n+2 jest rosnący
zad2 Zbadaj czy ciąg określony wzorem
a)an=3n-1przez 2 jest arytmetyczny
b)bn=2do potęgi n jest geometryczny
zad3 Suma trzech liczb tworzących ciąg arytmetyczny jest równa 15. Środkowa liczba zmniejszona o 2 tworzy z pozostałymi ciąg geometryczny.Znajdż te liczby.
zad4 Z cyfr 1,2,3,4 układamy liczby dwucyfrowe o różnych cyfrach.Wyznacz ilość tych liczb.
zad5 Na ile sposobów może ubrać się kobieta posiadająca 3 różne kapelusze,5 różnych sukienek i 3 pary różnych pantofli?

1

Odpowiedzi

2010-04-10T22:24:59+02:00
Ad.1
a1=3*1+1/1+2=4/3
a2=3*2+1/2+2=7/4
Obliczamy różnicę ciągu: r=a2-a1
Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika powstaje ułamek 5/12.
Jest to liczba na plusie więc jest to ciąg rosnący.