Odpowiedzi

2010-04-10T22:13:15+02:00
"Smutno mi, Boże!" - apostrofa
"Gwiazdę ognistą, niespokojne łoże" - epitety
"Choć mi tak niebo Ty złocisz" - metafora
"Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie" - peryfraza
"słońce, co mi rzuca z fali" - personifikacja
"Żem był jak pielgrzym," - porównanie
"próżen" - archaizm
"Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie," - alegoria
"Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem" - antyteza
"Smutno mi, Boże!" - wykrzyknienie
49 4 49
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:16:02+02:00
Przenośnie :
"przede mną gasisz w lazurowej wodzie
gwiazdę ognistą ... "

" patrząc na słońce co mi zrzuca z fali
ostatnie błyski "

" widziałem lotne w powietrzu bociany
długim szeregiem "

"Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu"

"Alem jest jako człowiek, co zazdrości
Mogił popiołom..."

"Modlić się za mnie co dzień... a ja przecie
Wiem"

apostrofa :
" SMutno mi , Boże ! "


epitet:

"wielkie morze"
"nowe zorze"
"podniesiona głowa"

peryfrazy :
"gwiazda ognista"

metafora :
"Choć mi tak niebo Ty złocisz "

archaizm:
"próżeń"

antyteza:
" Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem"

porównanie :
"Żem był jak pielgrzym"
Tyle udało mi się znaleźć :)

70 4 70