Odpowiedzi

2010-04-10T22:23:14+02:00
E.wodne:
+ nie zanieczyszczają środowiska
+łatwo zgromadzić energię, a instalacje wystrarczają na długo
-ingerencja w środowisko naturalne
-wysokie koszty instalacji
-zależność od opadów

E.wyk. biomasą:
+duży potencjał techniczny w niektórych regionach
+utylizacja niektórych odpadów i ścieków
-konieczność prowadzenia uprawy
-zajmowanie pod uprawę terenów cennych przyrodniczo
-spalanie – wydzielanie szkodliwych substancji
-jałowienie gleb

E.geotermalna:
+czysta energia
-wysokie koszty założenia instalacji
-trudności techniczne w utrzymaniu
-wydzielanie siarkowodoru i radonu

E.wiatrowa:
+czysta energia
+możliwość wykorzystania w miejscach oddalonych od innych źródeł energii
-hałas
-ingerencja w środ.naturalne
-zależność od wiatrów
- wysoki koszt budowy instalacji
-zakłócanie fal radiowych i telewizyjnych
-zagrożenie dla ptaków i innych gatunków migrujących

E.jądrowa:
+wydajna
+niskie zanieczyszczanie środowiska dwutlenkiem węgla
-ryzykoa awarii
-wysoki koszt utrzymania i instalacji

7 2 7
2010-04-10T22:26:15+02:00
Cieplna
+ duża wydajność
można ja wybudowac w praktycznie w kazdym miejscu
- zanieczyszczenie środowiska
wykorzystuje nieodnawialny surowiec
Wodna
+ duża żywotnośc
niezanieczyszczaja srodowiska
pełni funkcje przeciwpowodziowa
nie wytwarzaja odpadów
- zaburza ekosystem
wysokie koszty budowy
potrzebne jest odpowiednie miejsce
Jądrowa
+ bardzo duza wydajnośc
nie produkuje pyłów gazów
- tworza sie odpady radioaktywne
możliwośc awarii reaktora skażenie srodowiaka
potrzebna jest duż○a ilośc wody do chłodzenia reaktora
Wiatrowa
+ średnia wydajnośc
-szkodliwośc dla prtaków
nie moga powstac w kazdym miejscu
wysokie koszty instalacji
wytwarzaja hałas
Słoneczne
+ używana do ogrzewania
mozna je długo wykorzystywac
korzystna dla środowiska
-wysokie koszty instalacji
11 2 11
2010-04-10T22:59:21+02:00
Plusy elektrowni jądrowej:
-pracująca elektrownia nie emituje do środowiska żadnych pyłów i gazów spalinowych,
-wprowadza do środowiska mniej związków radioaktywnych niż e. węglowa,
-el. te nie są zależne od występowania surowca.

Minusy elektrowni jądrowej:
-wysokie koszty budowy el,
-jest duże zagrożenie skażenia środowiska w przypadku awarii,
-powstawanie radioaktywnych hałd szkodliwych na organizmy żywe.

Plusy elektrowni wiatrowej:
-są dość wydajne,
-wypieranie z sieci energetycznej mocy tradycyjnych el.,
-czyste źródło energii, nietrującej środowiska.

Minusy elektrowni wiatrowej:
-zmiany krajobrazu,
-hałas,
-zagrożenie wędrownego ptactwa.

Plusy elektrowni słonecznej:
-ze wszystkich elektrowni najbardziej bezpieczna,
-ogniwa słoneczne są niezawodne,
-potrafi wytworzyć dużo mocy.

Minusy elektrowni słonecznej:
-wysokie koszty kupna.

Minusy elektrowni cieplnej:
-duże zanieczyszczenie środowiska pyłami i gazami,
-umiejscowienie el. zależy od pokładów węgla.

Plusy elektrowni cieplnej:
-duże zaopatrzenie w energie elektryczną.

Plusy elektrowni geotermalnej:
-staje się coraz bardziej opłacalna i ekonomiczna,
-energia jest obecna w każdym zakątku świata,
-odnawialne źródło energii.

Minusy elektrowni geotermalnej:
-wydajność el. zależy od temperatury miejsca el.

Plusy elektrowni wodnej:
-wytwarzanie "czystej" energii elektrycznej bez pyłów i spalin,
-zużywanie niewielkich energii przy produkcji,
-awaryjne źródło energii ( na zapas).

Minusy elektrowni wodnej:
-zamulanie zbiorników wodnych,
-może wpłynąć niekorzystnie na biocenozę zbiornika.

7 4 7