1.Tato i córka mają razem 48 lat. Za 8 lat tato bedzie 3razy starszy od córki. Ile lat ma tato , ile córka ?
2.Podaj największą liczbę trzycyfrową podzielną przez 4.
3.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=3x-1 i przechodzi przez punkt (3,2).
4.Oblicz pozostałe kąty w trójkącie ABC , wiedząc , że kąt A = 70 stopni , a trójkąt ABC jest równoramienny i IABI = IBCI

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:47:07+02:00
1.

x+y=48
x+8=(y+8)*3

x+y=48/*3
x-3y=16

3x+3y=144
x-3y=16
dodajemy

4x=160/:4
x=40 (wiek ojca)
podstawiamy do początkowego równania (np pierwszego)

40+y=48
y=8 (wiek córki)

spr.
40+8=48
40+8=(8+8)*3
48=48

Odp. Ojciec ma 40 lat, a córka 8.

2.
996

4. 70°, 70°, 40°

przy podstawie są takie same kąty, więc 70 + 70 = 140, do 180 brakuje jeszcze 40, więc kąt B wynosi 40°

zapomniałam o zadaniu trzecim..

3.
mamy funkcje:
y=3x-1
y=ax-b
mając dane (3(x),2(y)) możemy obliczyć "b".

2=3×3+b
2=9+b
2-9=b
b=-7

czyli wzór funkcji wygląda tak :
y=3x-7
1 5 1
2010-04-10T23:04:19+02:00
1.
x-tata
y-córka
x+y=48
x+8=3y
i teraz podstawiamy
y=x+8/3
x+(x+8)/3=48
3/3x+(x+8)/3=48
(4x+8)/3=48 -*3 - pomnożyłem przez 3 dlatego żeb pozbyć się mianownika
4x+8=144 minus 8
4x=136
x=34

48-34=14 x-34 y-14

2.
tak naprawdę każda się dzieli ale największa o tą o która ci chodzi to 996

sorry mam źle
nie wziołem pod uwagę że córka też sie zestarzeje o 8 lat