H.Q. Mitchell
'to the top 1'
str.41 zad.E
Choose a,b or c.
1.Hey, what's up?
a. Not really.
b. Not much.
c.Here we come!

2. Are you hungry?
a. Not really.
b. Come on.
c. Yes, there is.

3. Is there a bank near here?
a. OK, then.
b. Yes, there is.
c. No, there aren't.

4. Where's Peter?
a. He's at the bank.
b. I don't understand.
c. It's in Walkley Road.

" Proszę o przetłumaczenie z j. angielskiego na j.polski"
[np. 1.Hey, what's up? - 1. Hej, jak leci? ]
z góry thx ; D
;*.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T22:44:48+02:00
1) Hej, jak leci? - odp. b (nie bardzo)
2) Jesteś głodny? - odp. a (nie)
3) Czy bank jest w pobliżu? - odp. b (tak, jest)
4) Gdzie jest Piotr? - odp. a (on jest w banku)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:45:26+02:00
1.Hey, what's up? - Hej, jak leci?
b. Not much. - nic takiego
2. Are you hungry? - Jesteś głodny?
a. not really - nie bardzo

3. Is there a bank near here? - czy jest w pobliżu bank?
b. Yes, there is. - Tak, jest.

4. Where's Peter? - Gdzie jest Peter?
a. He's at the bank. - jest w banku

1 5 1