1. Co należy zrobić, aby z nasyconego roztworu azotanu (V) sodu w temperaturze 40 C otrzymać roztwór nienasycony? Podaj dwa sposoby.
2. Czy można otrzymać 40-procentowy roztwór właściwy chlorku sodu? Odpowiedz uzasadnij odpowiednim obliczeniem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:56:14+02:00
1) - podwyższyć temperaturę roztworu
- dodać większą ilość rozpuszczalnika
2) Odp. tak
Cp=40%
Cp=ms÷mr×100%

Czyli w 100g roztworu musi się znaleźć 40g substancji.
Wtedy:
m_roztw.=100g
ms=40g
m_rozp.=60g

bo:
40%=40g÷100g×100%
gramy (jednostki) się skrócą i zostanie 40%