Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T23:18:07+02:00
w nawiasach są grupy, które są podstwanikami

a) 1,1dibromo-3-metylopentan
CH(Br)2CH2CH(CH3)CH2CH3

b) 2-bromo-1,1,1-trichloropropan
C(Cl)3CH(Br)CH3

c) 3,3-dietylopent-1en
CH2=CHC(CH2CH3)2CH2CH3

d) but-3-yn-2-ol
C=_CCH(OH)CH3

e) orto-chlorometyllobenzen
rysujesz benzen
grupa etylowa to -CH2-CH3
położenie orto, czyli leżą przy sąsiednich atomach węgla w benzenie
niestety nie mam możliwości tu narysowania tego