Wektor przedstawiający przemieszczenie jest zgodny z wektorem przedstawiającym przyspieszenie w przypadku ruchu a. kamienia rzuconego pionowo w górę b. pocisku armatniego c. krzesełka karuzeli d. dużych bryłek lodu stanowiących grad ( gdy wpływ rwiatru jest nieistotny)

1

Odpowiedzi

2010-04-10T22:59:38+02:00
Odp. d, ponieważ tuż nad powierzchnią ziemi grad zwiększy swoją prędkość z powodu siły grawitacyjnej.