Oblicz natężenie pola grawitacyjnego ziemi na księżycu oraz siłę z jaką ziemia go przyciąga.

dane:
mz = 6 × 10²⁴kg masa ziemi
mk = 7,3 × 10²²kg masa księżyca
rz = 6400km promień ziemi
rk = 1740km promień księżyca
d = 3,8 × 10⁵km odległość między ziemią i księżycem

Proszę o pełne rozwiązanie z przekształceniami wzorów (jeśli będzie taka potrzeba)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:29:44+02:00
Witaj :) ²
dane w temacie + G = 6,67*10
szukane γz, γk, F
1.
γz = GMz/Rz² .........Q=Fg------>mg=GMz*m/Rz²----->GMz=g*Rz²
γz = g*Rz²/Rz² = g = 9,81m/s2 = 9,81N/kg
γz = g = 9,81m/s2 = 9,81N/kg
Natężenie pola grawitacyjnego na powierzchni Ziemi jest równe grawitacyjnemu przyspieszeniu g na powierzchni Ziemi.

2.
γk = GMk/Rk² = 6,67*10‾¹¹Nm²/kg² *7,3*10²²kg / [1,74*106m]2 = 1,61m/s2
Natężenie księżycowego pola grawitacyjnego na jego powierzchni wynosi 1,61m/s2.

3.
F = G*Mz*Mk/d2 = 6,67*10-11Nm2/kg2 *6*1024kg*7,3*1022kg /[3,8*108m]2 = 2,023*1020 N
Siła przyciągania grawitacyjnego Ziemia – Księżyc wynosi 2,023*1020 N.

Semper in altum.....................................................pozdrawiam :)
4 3 4