Proszę o pomoc.

1. Niektóre choroby genetyczne u ludzi można zdiagnozować już w pierwszych dniach życia dziecka.

Podaj przykłady takiej choroby genetycznej człowieka której objawy mogą być złagodzone dzięki zastosowaniu specjalnie dobranej diety, o ile choroba została odpowiednio wcześnie wykryta.

2.W każdym chromosomie kolejność ułożenia genów jest stała. Zmiany zachodzące w układzie genów w chromosomach noszą nazwę mutacji strukturalnych. Korzystając ze schematu chromosomu standardowego, w którym za pomocą liter zilustrowano ułożenie genów przedstaw ten chromosom po zajściu duplikacji oraz delecji. podaj na czym polega jedna z wymienionych mutacji.

chromosom standardowy -KWIATUSZEK

chromosom po duplikacji ....................

chromosom po delecji .................

3.podaj nazwy związków z fragmentu budowy DNA

D.........
P.........
A.........
T.........
G........
C........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T07:26:08+02:00
1) galaktozemia
2) po duplikacj:KWKWIATUSZEK podwojenie fragmentu chromosomu
3)po delecji : KWIASZEK -utrata fragmentu chromosomu
4)DEOKSYRYBOZA
RESZTA KWASU FOSFOROWEGO
ADENINA
TYMINA
GUANINA
CYTOZYNA

:)