Okreslic stosunek natezen I1:I2 przy zalozeniu, ze elektrolizer ma jedna anode A1 miedziana i druga anode A2 zlota, elektrolit z jonami Cu2+ oraz Au3+ i sluzy do otrzymywania stopu Cu-Au zawierajacego p% wagowych miedzi.
odp.I1/I2 = 2p*M(Au)/3(100-p)M(Cu)
prosze z pelnymi obliczeniami, zeby wiadomo bylo widac z czego wynikaja obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T23:54:41+02:00
Witaj :)
Dla lepszej orientacji pozwalam sobie na nieco inne oznaczenia :
-indeks 1 rezerwuję dla procesu związanego z reakcją Cu :
---M(Cu)=M1........p=p1..............mCu=m1...........z1=2
---M(Au)=M2........100-p=p2.........mAu=m2...........z2=3
Na podstawie praw elektrolizy Faradaya mamy :

m1/m2 = p1/[100% - p1] = [M1*J1*t/z1*F]/[M2*J2*t/z2*F]
............p1/[100% - p1] = [M1*J1*z2]/[M2*J2*z1]
J1/J2 = [z1*p1*M2]/[z2*(100% - p1)*M1]
J1/J2 = 2p*M(Au)/[3(100-p)*M(Cu)]

Semper in altum...............................pozdrawiam :)