Zad1.
Kilku robotników otrzymało zapłatę po 120 zł. Gdyby tę samą sumę pieniędzy otrzymało o czterech robotników mniej, to każdy otrzymałby 3 razy tyle, ile dostał. Ilu było robotników?

zad2.Uczeń miała pomnożyć pewną liczbę przez 48. Po wykonaniu mnożenia dla sprawdzenia podzielił wynik przez 48. Niestety, okazało się, że otrzymał 52 i reszty 8. Po chwili zorientował się, żę w wyniku mnożenia wpisał omyłkowo w miejsce cyfry tysięcy 2 zamiast 3. Przez jaką liczbę uczeń mnożył 48?

zad3.
Bilet na przedstawienie kosztuje 4 zł dla osoby dorosłej, a 1 zł dla dziecka. Jeśli na sali dzieci jest dwa razy tyle co dorosłych a kasa zebrała 768 zł, to ile dzieci i ilu dorosłych ogląda to przedstawienie?


Proszę o pomoc . !
Dam naj ; - ]

3

Odpowiedzi

2010-04-10T23:32:27+02:00
Zad1.
x - liczba robotników

120x = 3*120(x-4)
120x = 360x - 480
480x = 480
x=10

zad2.
x - pewna liczba

52 * x + 8 = (x-1000) * 48
52x + 8 = 48x - 48000
4x = -48008
x=-12002

zad3.
x - liczba dorosłych
2x - liczba dzieci

4x+2x=768
6x=768
x=128 - liczba dorosłych
2x=256 - liczba dzieci
4 3 4
2010-04-10T23:42:08+02:00
Zad1.

x --- liczba robotników
120x=3*120(x-4)
120x=360x-1440
240x=1440
x=6
Odp. Było 6 robotników
-----------------------------------
zad2.
x --- szukana liczba
(x*48-1000)/48=52+8/48
48x-1000=2496+8
48x=2504+1000
48x=3504
x=73
Odp. Uczeń mnożył liczbę 73 przez 48
-----------------------------------------
zad3.
x --- liczba dorosłych
2x -- liczba dzieci

4x+2x=768
6x=768
x=128
2x=256

Odp Przedstawienie ogląda 128 dorosłych i 256 dzieci
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T00:04:36+02:00
Zad1.
Kilku robotników otrzymało zapłatę po 120 zł. Gdyby tę samą sumę pieniędzy otrzymało o czterech robotników mniej, to każdy otrzymałby 3 razy tyle, ile dostał. Ilu było robotników?

x-ilość robotników
y-suma pieniędzy za prace

120x=y
y=[x-4]360
120x=360x-1440
1440=360x-120x
1440=240x /:240
x=6
Odp: Robotników było sześciu.

zad2.Uczeń miała pomnożyć pewną liczbę przez 48. Po wykonaniu mnożenia dla sprawdzenia podzielił wynik przez 48. Niestety, okazało się, że otrzymał 52 i reszty 8. Po chwili zorientował się, żę w wyniku mnożenia wpisał omyłkowo w miejsce cyfry tysięcy 2 zamiast 3. Przez jaką liczbę uczeń mnożył 48?
x:48=52+8
x=48*52 +8
x=2496+8
x=2504
zamieniamy cyfrę tysięcy 2 na 3, mamy wówczas 3504
3504:48=73
odp; Uczeń mnożył liczbę 73 przez 48.

zad3.
Bilet na przedstawienie kosztuje 4 zł dla osoby dorosłej, a 1 zł dla dziecka. Jeśli na sali dzieci jest dwa razy tyle co dorosłych a kasa zebrała 768 zł, to ile dzieci i ilu dorosłych ogląda to przedstawienie?
zad3.
x - liczba dorosłych
2x - liczba dzieci

4*x+1*2x=768
4x+2x=768
6x=768 /:6
x=128
2x=256
Spr;
4*128+1*256=768
512+256=768
768=768
odp; dorosłych było 128, a dzieci 256.


3 3 3