Napisz rownania reakcji i podaj nazwy produktow otrzymanych z wymienionych substratow. a) sod i kwas propionowy b) magnez i kwas mrowkowy c) tlenek cynku i kwas octowy d) glin i kwas octowy e) wodorotlenek potasu i kwas palmitynowy f) weglan sodu i kwas octowy g) wodorotlenek sodu i kwas maslowy h) kwas oleinowy i wodor

1

Odpowiedzi

2010-04-11T00:07:35+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 2Na + 2C₂H₅COOH---->2C₂H₅COONa + H₂
....................... propanian sodu + wodór

b) Mg + 2HCOOH---->(HCOO)₂Mg + H₂
................... mrówczan magnezu + wodór

c) ZnO + 2CH₃COOH---->(CH₃COO)₂Zn + H₂O
..............................octan cynku + woda

d) 2Al + 6CH₃COOH---->2(CH₃COO)₃Al + 3 H₂
............................octan glinu + wodór

e) KOH + C₁₅H₃₁COOH---->C₁₅H₃₁COOK + H₂O
.............................palmitynian potasu + woda

f) Na₂CO₃ + 2CH₃COOH---->2CH₃COONa + H₂O + CO₂
...............................octan sodu + woda + tlenek węgla(IV)

g) NaOH + C₃H₇COOH---->C₃H₇COONa + H₂O
...............................butanian sodu i woda
h) C₁₇H₃₃COOH + H₂---->C₁₇H₃₅COOH
.............................kwas stearynowy
6 4 6