Nośnik reklamy ma kształt walca o wysokości 2,40 m i średnicy podstawy 1,4 m. Oblicz ile prostokątnych plakatów o wymiarach 80 cm x 55cm zmieści się na tym nośniku, jeśli będą one naklejane tak, że ich dłuższy bok będzie ustawiony pionowo tj. równolegle do wysokości tego nośnika. Do obliczeń przyjmij, że "pi" = 22/7

1

Odpowiedzi

2010-04-11T08:42:27+02:00
Nośnik reklamy ma kształt walca o wysokości 2,40 m i średnicy podstawy 1,4 m. Oblicz ile prostokątnych plakatów o wymiarach 80 cm x 55cm zmieści się na tym nośniku, jeśli będą one naklejane tak, że ich dłuższy bok będzie ustawiony pionowo tj. równolegle do wysokości tego nośnika. Do obliczeń przyjmij, że "pi" = 22/7

h=2,40 m
d=1,4m
2r=1,4m/:2
r=0,7 m
Pole pow. całkowitej walca
Pc=2πr(r+h)= 2*22/7*0,7(2,4 +0,7)=4,4 *3,1=13,64
Pole plakatu
P=0,8m*0,55m= 0,44
Ilość
13,64:0,44= 31
Odp. Na nośniku zmieści się 31 plakatów.