1. Dlaczego polska zawarła unię z Saksonią ??
2.Dlaczego dwukrotnie doszło do podwójnej elekcji ??
3.Jakie były przyczyny i skutki wojny północnej ??
4.Jakie instytucje naukowe i kulturalne powstały w czasach saskich ??
a to najważniejsze!!!
Ułóż krzyżówkę z hasłem KONSTYTUCJA lub WETTINOWIE z tematów o rozbiorach polski :P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T01:14:24+02:00
1. Ponieważ, w Polsce tron objął August II Wettin w 1697 r.
2. Po śmierci Augusta II szlachta poparła Stanisława Leszczyńskiego zamiast proponowanego przez państwa ościenne księcia Emanuela. Doszło więc do interwencji rosyjsko - austryjackiej, oblężenia Krakowa i tym samym drugiej elekcji, Augusta III, Leszczyński uciekł do Gdańska, lecz nie doczekawszy się pomocy francuskiej wyemigrował.
3. Przyczyny:
- Rosja chciała uzyskać dostęp do M. Bałtyckiego, August II odzyskać Inflanty, Dania odzyskać Holsztyn, a Brandenburgia Pomorze Szczecińskie.
- Obawa o wzrost znaczenia Szwecji po wojnach z XVII w w basenie M. Bałtyckiego
- Powstanie antyszwedzkiej Ligi Północnej
Skutki:
- Trwałe zdobycie dostępu do morza przez Rosję
- Pojawienie się nowej potęgi polityczno - militarnej, Rosji?
- Ogromne zniszczenia na ziemiach polskich
- Koniec mocarstwowości Szwecji
4. Komisja Edukacji Narodowej
Szkoła Rycerska
Teatr Narodowy