1. Jeżeli w polu elektrycznym o różnicy potencjałów 100V przyspieszyć proton, deuteron i cząstkę alfa to ich pędy spełniają zależność:
a) pp=pd=phe
b) pp<pd<phe
c) pp>pd>phe
d) pp<phe<pd

2. proton i cząstka alfa zostały przyspieszone tą samą różnicą potencjałów. W jakim stosunku są do siebie ich prędkości?

3. W jednorodnym polu elektrostatycznym rozpoczynają ruch cząstka alfa i proton. Ile wynosi stosunek uzyskanych przez nie przyspieszeń a1 i a2 pod wpływem sił pola elektrostatycznego?

4. W akceleratorze przyspieszono wiązkę elektronów napięciem 1000V. Ile musi wynosić napięcie, żeby elektrony uzyskały prędkość 5 razy większą?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T02:34:51+02:00
Witaj
1.
Praca W pola elektr. zostaje zużyta na nadanie naładowanym cząstkom Ek :
W = qU = Ek = p2/2m
qU = p2/2m
p2 = 2mqU
p = √[2mqU] i przy tym samym 2U zależy od mq :

........1/1H........2/1D........4/2He
m*q.....1.............2............8
..........pp....<......pd.....<.....phe
Odp. b)

2.
qU = mv2/2
v2 = 2qU/m
[vp]2 = 2[qp]U/mp
[va]2 = 2[qa]U/ma
[vp]2/[va]2 = [qp/qa]*[ma/mp] = 0,5*4 = 2
vp/va = √2

3.
a =F/m.......F = q*E
a = qE/m
aa = qa*E/ma
ap = qp*E/mp
aa/ap = [qa/qp]*[mp/ma] = 2*1/4 = 1/2

4.
eU = 0,5mv2
eU" = 0,5m[5v]2 = 0,5*25mv2
------------------------------------
U"/U = 25
U" = 25*U = 25 000V

Semper in altum................................pozdrawiam4 5 4