Odpowiedzi

2010-04-11T09:05:23+02:00
Polska znajdowała się w tym czasie w bardzo trudnej sytuacji. Mieliśmy problemy gospodarcze spowodowane brakiem koniecznych reform. Ich przeprowadzenie było niemożliwe ze względu na zbyt wiele przywilei szlacheckich. Zwłaszcza liberum veto. Ponadto bardzo ograniczona była władza Króla. Skarbiec świecił pustkami, a wojsku brakowało odpowiedniego uzbrojenia. Kraje sąsiednie rozwijały się znacznie lepiej. Nie angażowały się w konflikty zbrojne a armia ich była coraz większa i lepiej uzbrojona. Ponadto rozwijała się tam bardzo szybko kultura. Kraje były w bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Ich władcy doskonale radzili sobie z rządzeniem, a później skutecznie wykorzystali słabą sytuację RP.
1 4 1