1.Wartość wyrażenia (1 1/4 - 4,25)² : (-3)³ jest równa..

a.1
b.-1/3
c.2/3
d.1/3


2.Długość krawędzi sześcianu o przekątnej 13 wynosi

a.4√3
b.12√3
c.6√2
d.12√2


3.Promień koła zwiększono cztery razy. Pole koła wzrosło

a.16 razy
b. o 3π
c. 4 razy
d. 4π razy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T03:37:10+02:00
1 b
3 a
2 żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, chyba, że przekątna wynosi 12, to wtedy odpowiedź a