Odpowiedzi

2010-04-11T08:53:35+02:00
Do biernego ruchu oporu można zaliczyć wiele zachować Polaków. Odmawiali oni wykonywania poleceń okupanta. Dzieci często sprzeciwiały się nauce w języku niemieckim. Ponadto nie chcieli uczestniczyć w akcjach okupanta. Nie przejawiali chęci współpracy z wrogiem. Do czynnej walki można zaliczyć mały sabotaż. Pisanie napisów na murach, propaganda... Ponadto prowadzono akcje dywersyjne. Atakowano niemieckie posterunki, niszczono magazyny broni. Najważniejszym przejawem było jednak powstanie Warszawskie.
3 4 3