Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T10:29:29+02:00
Głównym bohaterem powieści jest doktor Tomasz Judym. Młody lekarz wywodzący się z ubogiej, patologicznej rodziny. Jego ojciec szewc był alkoholikiem, matka ciągle chorowała. Później mieszkał z ciotką, kobietą lekkich obyczajów. Cała jego młodość była ciężkim okresem ale zdobył awans społeczny, stając się lekarzem. Mimo to nie zapomniał o swoim pochodzeniu a warunki w jakich żył w dzieciństwie, zachowanie ojca i bieda wpłynęły na jego życie i postawę. Stał się bardzo wrażliwy na krzywdę i nieszczęście innych ludzi. Czuje, że jego misją jest poprawa warunków życie najbiedniejszych warstw, żyjących w brudnych i wilgotnych domach, bez dostępu do lekarzy i środków czystości.
Odczytywanie referatu o stanie higieny we Francji podczas zebrania elity medycznej Warszawy oraz zaproponowanie programu pomocy dla szerokiej rzeszy biedoty stały się głównym powodem konfliktu jaki zaistniał między Tomaszem Judymem a pokoleniem starszych lekarzy. Prawdziwym ciosem dla zebranych medyków stała się wypowiedź Judyma, iż to środowisko medyczne jest w głównej mierze odpowiedzialne za los schorowanych biedaków. Jego program głosił, że to oni mają obowiązek nieść bezpłatną pomoc dla najuboższych co godziło w ich interesy ekonomiczne. Tomasz Judym oskarżył doktorów, że swoją pomoc medyczną kierują wyłącznie do ludzi bogatych i zaproponował im podjęcie kroków by zmienić drastyczną rzeczywistość. Jednak pokolenie starszych, dobrze sytuowanych lekarzy nie potrafią zrozumieć jego nowatorskich propozycji zmian, które były dla nich nie wygodne. Skutkiem tego konfliktu o charakterze ideologicznym i ekonomicznym stało się odrzucenie programu i uznanie Judyma za niepoprawnego romantycznego marzyciela i idealistę. Zlekceważony Judym opuścił spotkanie ponosząc klęskę w próbie namówienia lekarzy do współdziałania na rzecz potrzebujących. Można więc zauważyć w „Ludziach Bezdomnych”, iż często świeże pomysły i zmiany proponowane przez młode pokolenia są lekceważone i spychane na margines
przez przedstawicieli starszych pokoleń.

myślę, że pomoże
9 2 9