Ostatnio na lekcji języka polskiego oglądaliśmy ekranizację utworu Adama Mickiewicza w reżyserii
Andrzeja Wajdy pt. "Pan Tadeusz". Mimo że film został nakręcony w 1999 roku, muszę przyznać ze oglądałam go
pierwszy raz. Mimo ,że od powstania filmu minęło kilka, to jest to jeden z najlepszych filmów jakie w Polsce nakręcono.
W filmie grają sławy polskiego kina m.in. Michał Żebrowski, Bogusław Linda, Marek Kondrat a także Daniel Olbrychski. W rolę Zosi doskonale wcieliła się Alicja Bachleda –Curuś.
Bardzo podoba mi się filmowy Hrabia Horeszko w wykonaniu Marka Kondrata, gdyż jest on niemalże identyczny jak w książce. Zresztą tak właśnie go sobie wyobrażałam! Świetnie również wypadł Bogusław Linda w roli księdza Robaka. Pochwały należą się też Michałowi Żebrowskiemu, który bardzo dobrze odegrał zawirowania sercowe młodzieńca z Soplicowa.
Pisząc o filmie nie sposób pominąć wspaniałości i piękna krajobrazów jakie występują w filmie, zwłaszcza piękna dworku w Soplicowie.
Cieszę się ,że pośród perypetii sercowych Tadeusza, sporu o zamek i historii Jacka Soplicy nie zagłuszono historycznego wątku, a mianowicie kampanii napoleońskiej.
Bardzo mi się ten film podobał i zachęcam do obejrzenia go tych, którzy nie mieli okazji go jeszcze oglądać.

Proszę pilnie o przetłumaczenie! HELP!

1

Odpowiedzi

2010-04-11T19:33:44+02:00
Recently, the Polish language classes watched a screen track, directed by Adam Mickiewicz
Andrzej Wajda Fri "Pan Tadeusz". Although the movie was filmed in 1999, I have to admit I watched it with
the first time. Although the film has passed since the creation of a few, this is one of the best movies that were filmed in Poland.
In the film, playing such famous Polish cinema Michal Zebrowski, Boguslaw Linda, Marek Kondrat and Daniel Olbrychski. The role of Sophie perfectly impersonated Alicia Bachleda-Curus.
I really like the movie The Count Horeszko performed by Marek Kondrat, because it is almost the same as in the book. Anyway, this is how I imagined it! Well Boguslaw Linda also fell in the role of Father Robak. Compliments are also Michal Zebrowski, who has played a very good young man with cardiac turmoil Soplicowo.
Writing about the film, not to mention the splendor and beauty of the landscapes that occur in the film, especially in the beautiful manor Soplicowie.
I am glad that among the vicissitudes of cardiac Thaddeus, a dispute over the castle and the history of Jack Soplica zagłuszono not historical thread, namely the Napoleonic campaign.
I really liked this movie and I encourage him to watch those who do not have the opportunity to watch it yet.