Zad.17.str.182.Matematyka z plusem
Średnia temperatura pierwszych dwunastu dni grudnia wynosiła 3 stopnie a pierwszych trzynastu dni grudnia 2 stopnie.Jaką temperaturę zanotowano 13 grudnia?

zad.23.str.182.Matematyka z plusem
4 lata temu byłem 4 razy młodszy od mamy ,a o 10 lat temu byłem od niej młodszy 10 razy.Ile lat ma autor wypowiedzi?

zad.4.str.200-Matematyka z plusem
Jeśli do liczby dwucyfrowej a dopiszemy na początku i na końcu cyfrę 1,to otrzymamy liczbę 101 razy większą.Zapisz odpowiednie równanie z niewiadomą a.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T09:06:52+02:00
Zad.17
(12*3) 12 dni
x-13 dzień

12*3+x/13=2*13
36+x=2*13
36+x=26
x=26-36
x=-10

zad.23
6-różnica wieku
(x-4)4-6=(x-10)10
4x-16-6=10x-100
4x-10x=16+6-100
-6x=-78/-6
x=13

52 3 52