Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T10:33:53+02:00
W pierwszym wypadku(naturalna), kryterium podziału może być podobieństwo morfologiczne lub siedliskowe. Na przykład podział zwierząt na lądowe i wodne jest sztuczny i nie oddaje nijak ich powiązań ewolucyjnych. Przykładem klasyfikacji sztucznej, ale niezwykle pożytecznej z punktu widzenia metodyki nauczania biologii jest podział zwierząt na kręgowce i bezkręgowce. Druga (sztuczna) z wymienionych grup (bezkręgowce) jest jednostką sztuczną, a zaliczane do niej zwierzęta łączy tylko jedna cecha diagnostyczna, a mianowicie brak kręgosłupa.
1 5 1