Potrzebuje na jutro kto pierwszy zrobi to dobrze dam najlepsza.
1. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi w podstawie 4 cm i krawędzi bocznej 8 cm.
2.Na oklejenie pudełka bez pokrywki w kształcie sześcianu zużyto 25 cm kwadratowych papieru. Jaką objętość ma to pudełko?
3.Jedna puszka farby wystarczy na pomalowanie 4 m kwadratowych powierzchni. Ile puszek farby potrzeba na pomalowanie prostopadłościanu o wymiarach 2mx1mx4m?

3

Odpowiedzi

2010-04-11T09:41:20+02:00
1)
Pp=4×4=16cm
V=16×8=128cm³
2)
25cm²÷5=5cm²-pole jednej ściany
a-krawędź pudełka
a²=5
a=√5
V=a³
V=√5×√5×√5=5√5
3)
Pp=2×1+4×1+2×4=2+4+8=14m²
14÷4=3,5≈4
Odp:4 puszki farby
2010-04-11T09:47:21+02:00
Zad 1
W podstawie jest kwadrat o boku = 4 cm
krawędź boczna = 8 cm
a - krawędź podstawy = 4 cm
b - krawędź boczna = 8 cm
Pp - pole podstawy = a² = 4 razy 4 = 16 cm²
Pb - pole ścian bocznych = 4 razy ab = 4 razy 4 razy 8 = 16 razy 8 = 128 cm²
Pc - pole powierzchni całkowitej = 2Pp + Pb = 2 razy 16 + 128 = 32 + 128 =
= 160 cm²
zad 2
Zużyto 25 cm² papieru na oklejenie 5 ścian sześcianu , więc powierzchnia jednej ściany = 25/5 = 5 cm²
a - długość krawędzi = √5
V - objętość = a³ = (√5)³ = 5√5 cm³
zad 3
a - długość podstawy = 2 m
b - szerokość podstawy = 1 m
h - wysokość = 4 m
Pc - pole powierzchni całkowitej = 2ab + 2ah + 2bh = 2 razy 2 razy 1 +
+ 2 razy 2 razy 4 + 2 razy 1 razy 4 = 4 + 16 + 8 = 28 m²
28/4 = 7 puszek farby
2010-04-11T09:54:45+02:00
1.S=2P+M= 2x4+4x8=8+32=40(dwójka na górze-kwadrat)

2.V=a(kwadrat) S=6a(kwadrat)-1=5a(kwadrat)
25(kwadrat)=5xb
b=25(kwadrat):5
b=5
V=a(kwadrat)=a x a x-mnożenie
V=5x5
V=25(kwadrat)

3.P=2ab+2(a+b)x h=2x2mx1m+2(2m+1m)x4m=4m+4m+2mx4m
=10mx4m=40 m(kwadrat)
40m(kwadrat):4m(kwadrat)=10 puszek