Zadanie 1
Oblicz masę:

a)3 moli wapnia

b)5 moli CO2

zadanie 2
oblicz liczbę moli zawartą w:

a)100g CH4

b)50gNaOH

zadanie 3
na podstawie równania reakcji:
2Ca+O2->2CaO
oblicz:

a)ile moli wapnia potrzeba aby otrzymać 8 moli tlenku wapnia

b)ile dm(trójka na górze)tlenu należy użyć aby utlenić 3 mole wapnia.

c)ile gram tlenku wapnia powstanie z 1 mola wapnia.

Ps-proszę o szybką pomoc i rozwiązanie daje 25 punktów za rozwiązanie pozdrawiam.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T09:53:16+02:00
1.
a) mCa= 40g
1 mol Ca --- 40g
3 mol Ca --- x
x = 3 *40g
x = 120g

b) mCO₂= 12g + 2 * 16g = 44g
1 mol CO₂ --- 44g
5 mol CO₂ --- x
x = 5*44g
x = 220g

2.
a) mCH₄= 12g + 4* 1g = 16g
1 mol CH₄ --- 16g
x --- 100g
16x = 100 /: 16
x = 6,25 mol

b) mNaOH= 23g + 16g + 1g = 40g
1 mol NaOH --- 40g
x --- 50g
40x = 50 /:40
x = 1,25 mol

3.
a) 2 mol Ca --- 2 mol CaO
x --- 8 mol CaO
2x = 2 * 8 /:2
x= 8 mol Ca

b) 2 mol Ca --- 2 * 22,4 dm³
3 mol Ca --- x
2x = 3 * 2 * 22,4 /:2
x= 67,2 dm³

c) m CaO = 40g + 16g = 56 g
2 mol Ca --- 56 g CaO
1 mol Ca --- x
2x = 56g /:2
x = 28 g
2010-04-11T10:02:26+02:00
1.
a)
1 mol Ca - 40 g Ca
3 mole Ca - x g Ca
x= 40*3=120 g Ca
b)
1 mol CO2 - (2*16+12) 44 g CO2
5 moli CO2 - x g CO2
x = 5*44 = 220 g CO2

2.
a)
100 g CH4 - x moli CH4
16 g (12+4*1) CH4 - 1 mol CH4
x= 100:16 = 6,25 mola CH4

b)
50 g NaOH - x moli NaOH
40 g (23+16+1) - 1 mol NaOH
x = 50:40 = 1,25 mola NaOH

2.
a)
2 mole Ca - 2 mole CaO
x moli Ca - 8 moli CaO
x = (8*2):2 = 8 moli CaO
b)
22,4 dm3 O - 1 mol Ca
x dm3 O - 3 mole Ca
x = 3*22,4 = 67,2 dm3 O
c)
2 mole Ca - 96g CuO
1 mol Ca - x g CuO
x = 96:2 =48 g CuO