Osiemnastoosobowa grupa gimnazjalistów postanowiła zdobyć odznakę Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.w grupie tej 44 4/9% stanowiły dziewczęta. 70% chłopców wyruszyło szlakiem czarnym,a pozostali uczniowie szlakiem niebieskim. Jaką część grupy wspinającej się szlakiem niebieskim stanowili chłopcy?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T09:51:10+02:00
44 4/9 % - dziewczyny
55 5/9 %- chłopcy

55 5/9 % - 100%
x - 30%
x * 100% = 30% * 55 5/9 /: 100%
x = 30% * 55 5/9 / 100% = 16 2/3 %

18 - 100%
x - 16 2/3%
x * 100% = 18 * 16 2/3 /: 100%
x = 16 2/3 * 18 / 100% = 3