bydła czarne umaszczenie dominuje nad czerwonym, a umaszczenie jednolite nad łaciatym. Krzyżowano osobniki czarne, jednolicie umaszczone z osobnikami czerwonymi łaciatymi. Całe potomstwo wykazywało cechy dominujące, zaś krzyżowane ze sobą dały w F2: 55 osobników czarnych - jednolicie umaszczonych, 19 osobników czarnych - łaciatych, 6 osobników czerwonych - łaciatych, 18 osobników czerwonych - jednolicie umaszczonych. Wykonaj krzyżówkę genetyczną.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T18:30:42+01:00