Odpowiedzi

2010-04-11T10:02:22+02:00
2. dane: F₁, F₂
szukane: F₃
wzor:F₁ - F₂
10N - 2N = 8N
2010-04-11T10:08:27+02:00
2. dane: F1, F2
szukane: F1
wzor:F1 - F2
10N - 2N = 8N
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T10:20:02+02:00
Zad 1
F₁ - siła nośna
F₂ - siła oporu powietrza
F₃ - siła ciężkości
F₄ - siła ciągu silnika
Samolot porusza się ruchem jednostajnym ponieważ wszystkie siły działające na samolot równoważą się i ch wypadkowa jest równa zero(I zasada dynamiki Newtona)
tzn
siła F₁ równoważy się z siłą F₃
a
siła F₂ równoważy się z siłą F₄
Zad2
Dane:
F₁ = 10 N
F₂ = 2 N
F₃ = ?
Rozw.:
F₁ = F₂ + F₃
F₃ = F₁ - F₂ = 10 N - 2N = 8 N
Zad 3
Zgodnie ze wzorem
a = F/m przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły działającej na ciało a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała czyli jeżeli masa jest mniejsza przy tej samej sile to przyspieszenie jest większe a ciężarówka bez piasku ma mniejszą masę więc będzie wtedy miała większe przyspieszenie
zad4
Dane:
F₁ = 1,2 kN = 1200 N
F₂ = 0,4 kN = 400 N
F₃ = 200 N
Rozw.:
Fw = F₁ - (F₂ + F₃) = 1200 N - (400 N +200N) = 600N
Jest to ruch jednostajnie przyspieszony
Zad5
Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do działającej siły a odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała.
Co zapisujemy wzorem:
a = F/m
gdzie
a - przyspieszenie
F - siła
m - masa