Matematyka.:)

1.które zadanie jest prawdziewe.?
a.Iloczyn dwóch liczb przeciwnych jest liczbą dodatnią.

B.Suma dwóch liczb o przeciwnych znakach jest równa 0.

C.różnica dwóch liczb ujemnych może by liczbą dodatnią.

D.Iloraz dwóch liczb ujemnych jest liczbą ujemną.

2.Która z podanych liczb jest równa kwadratowi liczby -1 1/3
a.1 1/9
B .-1 1/9
C.2 1/9
D. 1 7/9

Jak odpowiadaćie to pisać zadanie< 2. ,i ,a, b ,c lub d.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T10:07:09+02:00
2010-04-11T10:11:04+02:00
Zad1a )prawdziwe
b) prawdziwe
c) fałszywe
d) fałszywe
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T10:13:32+02:00
1.
a) nieprawdziwe, bo np:
(-2)*2 = -4
czyli iloczyn liczb przeciwnych jest liczbą ujemną
b)nieprawdziwe, bo:
-2 + 4 = 2
czyli suma dwóch liczba o przeciwnych znakach nie musi być równa 0
c) prawdziwe, bo:
np różnica liczb -2 i -4 równa się:
(-2) - (-4) = -2 + 4 = 2
czyli różnica dwóch liczb ujemnych może być dodatnia.
d) nieprawdziwe, bo:
np iloraz liczb -4 i -2 równa się:
(-4)/(-2) = 4/2 = 2
czyli iloraz dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią

2. -1 ⅓ = - 4/3
(-1⅓)² = (-4/3)² = 16/9 = 1 7/9
czyli poprawna jest odpowiedź D.
3 5 3