Zad.1
Balon o pojemności 2000 m3 wypełniono helem. Powłoka i gondola z aparaturą mają łączną masę 960 kg. Oblicz siłę wypadkową działającą na balon (siłę nośną).
Gęstość powietrza wynosi 1,29 kg/m3
Gęstość helu 0,18 kg/m3
Przyspieszenie ziemskie 10 N/kg

zad. 2
Każda noga drabiny ma powierzchnię 8 cm2, jakie ciśnienie wywierane jest na podłoże, gdy na drabinie o masie 21 kg stoi człowiek o masie 80 kg.

PILNE! POTRZEBNE DO WIECZORA. Z GÓRY DZIĘKUJE:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:00:02+02:00
V = 2000 m^3
m = 960 kg
d1 = 1,29 kg/m^3 ; gęstość powietrza
d2 = 0,18 kg/m^3
g = 10 N/kg
Fw = ?

1. obliczm siłę grawitacji , czyli ciężar helu + ciężar gondoli:
a. obl. masę helu
d = m/V
m = d2 *V
m = 0,18 kg/m^3 * 2000 m^3 = 360 kg
b. obliczam ciężar helu:
F1 = m*g
F1 = 360 kg *10 N/kg = 3600 N
c . obl. ciężar gondoli
F2 = m*g
F2 = 960 kg *10 N/kg = 9600 N
c. obl. siłę grawitacji:
Fg = F1 +F2
Fg = 3600 N+ 9600 N = 13200 N

2. obl. siłę wyporu w powietrzu
F = d1 *V *g
F = 1,29 kg/m^3 *2000 m^3 * 10 N/kg
F = 25800 N

3. obl. siłę wypadkową
Fw = F = Fg
Fw = 25800 N - 13200 N = ........N

zad.2.
S = 8 cm^2 *2 = 16 cm^2 ; zakładam że drabina ma 2 nogi
S = 0,0016 m^2
m = 101 kg
g = 10 N/kg
p = ?

p = F/S
1. obl. F
F = m*g
F = 101 kg*10 N/kg = 1010 N
2. obl P
p = F/S
p = 1010 N/0,0016 m^2
p = 63125 N/m^2 = 63125 Pa = 631,25 hPa
2 5 2