Odpowiedzi

2010-04-11T10:37:01+02:00
Dane:
ms = 5 kg
vs₁ = 0 m/s
mc = 40 kg
vc₁ = 3 m/s

szukane:
v₂ = ?

rozwiązanie:
korzystamy z zasady zachowania pędu (pęd po połączeniu jest równy pędowi przed połączeniem):
ms*vs₁ + mc*vc₁ = (ms + mc)*v₂
v₂ = (ms*0 + mc*vc₁)/(ms + mc) = mc*vc₁/(ms + mc)
v₂ = 40 kg * 3m/s / (5 kg + 40 kg) = 120 kg * m/s / 45 kg = 2 2/3 m/s

jak masz pytania to pisz na pw
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T10:38:05+02:00
M1 = 5 kg
V1 = 0 m/s
m2 = 40 kg
V2 = 3 m/s
V=?
stosujemy zasadę zachowania pędu:
p1+p2 = p3
p1 = m1*V1 ; pęd sanek
p2 = m2 *V2 ; pęd chłopca
p3 = (m1+m2)V ; pęd sanek i chłopca

m1*V1 + m2 *V2 = (m1+m2)*V
5 kg*0 m/s + 40 kg*3 m/s = 45 kg*V
120 kg * m/s = 45 kg * V

V = 120 kg*m/s / 45 kg

V = 2,66 m/s = 2,7 m/s
1 5 1
2010-04-11T10:40:39+02:00
Dane:
m₁= 40 kg
m₂= 5 kg
V₁ = 3m/s
Rozw.:
Pęd przed oddziaływaniem jest równy pędowi po oddziaływaniu czyli:
m₁× V₁ = (m₁ + m₂) × V
V = m₁ × V₁ /(m₁ + m₂)
V = 40 kg × 3 [m/s] / (40 kg + 5 kg) = 2,66 m/s