17. Analizując zapis 64(u góry), 29(na dole) Cu, można stwierdzic, że jądro miedzi składa się z:
a) 29 elektronów, 29 protonów i 6 neutronów.
b) 29 neutronów, 35 protonów.
c) 29 elektronów, 35 protonów
d) 29 protonów, 35 neutronów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T10:28:21+02:00