Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T10:58:34+02:00
Fraszka Na zdrowie.
Podmiot liryczny i adresat : podmiot liryczny ujawnia się dopiero w trzecim wersie od końca poprzez zaimek "mój" - można sądzić , że jest nim poeta.Adresat został wymieniony już w tytule - jest nim zdrowie, do którego podmiot liryczny zwraca się w formie apostrofy : "szlachetne zdrowie" .Chociaż zdrowie jest pojęciem abstrakcyjnym , nadawca mówi do niego jak do osoby (uosobienie) " ulubuj sobie "
Kompozycja i treść : fraszka ma budowę klamrową .Otwiera ją apostrofa do zdrowia ,po czym do kontrastu wymienione są inne wartości , zwykle cenione przez ludzi, bogactwo, klejnoty,młodość,uroda,zaszczyt,sława.To wyliczenie służy podkreśleniu stwierdzenia ,że wymienione dobra nie mają znaczenia i nie dają radości,jeżeli człowiek nie jest zdrowy.Służy temu również antyteza : "dobre są, ale - gdy zdrowie wcale " .Utwór kończy ponowna apostrofa do zdrowia zawierająca prośbę , aby nigdy nie dopuszczano domu poety.
Wymowa ideowa utworu : jest oczywista i jasna : największą wartość w życiu stanowi zdrowie.Ponownie dochodzi do głosu humanistyczne przekonanie autora,że wartości duchowe są ważniejsze niż dobra materialne.
Związek z utworem A.Mickiewicza PAN TADEUSZ : w naszej narodowej epopei poeta zwraca się do swojej ojczyzny słowami :Litwo !Ojczyzno moja !Ty jesteś jak zdrowie /ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie /kto Cię stracił ".Z tych słów wynika, że ojczyzna była dla Mickiewicza wartością równie niezbędną jak własne zdrowie,wartością konieczną do życia .Jej wartość jednak , podobnie jak wartość zdrowia ,można docenić dopiero po stracie.Ta refleksja jest taka sama jak pogląd Kochanowskiego na zdrowie , które doceniamy dopiero w chorobie.Ogólnie można powiedzieć , ze obaj artyści wyrażają to samo poczucie zazwyczaj nie umiemy się cieszyć tym co mamy, bo uważamy że to jest oczywiste i zawsze łatwo dostępne.Tymczasem są wartości , które łatwo można zaprzepaścić , dlatego warto o tym pamiętać i darzyć z szacunkiem.