1) Grzegorz wybrał się w odwiedziny do kolegi.Trasę z Łodzi do Piotrkowa pokonał ze średnią prędkością 30 km/h.Wracając,jechał średnio 20 km/h.Oblicz średnią prędkość Grzegorz na trasie Łódź-Piotrków-Łódź.

2) Ile kilogramów 10% roztworu soli i ile kilogramów 25% roztworu soli należy zmieszać,aby otrzymać 1,2 kg roztworu soli o stężeniu 15%?

3) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty
A(1,-2) B(3,0).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:17:27+02:00
1 - średnia arytmetyczna

Vśr=(30+20)/2 = 25

2 x- masa 10%
y = masa25%
m=1,2 kg, 15%

10%x + 25%y=1,2*15%
0,1x+0,25y=0,18 - przyrównanie mas soli w każdym roztworze
90%x + 75%y=85%*1,2
0,9x+0,75y=1,02 - przyrównanie mas wody w każdym roztworze


z pierwszego równania:
0,1x=0,18-0,25y
podstawienie do 2 równania:
9*0,1x...
9*(0,18-0,25y)+0,75y=1,02
1,62-2,25y+0,75y=1,02
1,5y=0,6
y=0,3kg
x=1,2-0,3=0,9 - z masy całości3.
y=ax+b - będziemy wyznaczać współczynniki a i b
i teraz to ogranicza się do podstawienia do powyższego wzoru, danych z zadania. Czyli wychodzą 2 układy równań z 2-ma niewiadomymi - banał ;)
1=-2a+b
3=0*a+b
b=3
1=-2a+3
-2=-2a
a=1
b=3


I tyle ;) Jak czegoś nie rozumiesz, pisz na pw.