Odpowiedzi

2010-04-11T10:48:28+02:00
Poziomy rozkład zasolenia:
Zasolenie wody morskiej jest różne, zależy od temperatury, intensywności parowania, opadów i dopływu wód słodkich rzek. W strefach zwrotnikowych zasolenie osiąga wartość do 38%o., malejąc ku biegunom do około 25%o.
Bardzo wysokie zasolenie w strefach podzwrotnikowych związane jest z silnym parowaniem i małymi opadami atmosferycznymi. Morza śródziemne tej strefy maja zasolenie do, 46%o,, czego przykładem jest Morze Czerwone.
W strefie okołorównikowej zasolenie wynosi średnio 34 %o, jest to związane z deszczami zenitalnymi i wysładzającym wpływem potężnych rzek.
W strefach umiarkowanych na zasolenie wód maja wpływ rzeki, które wysładzają wodę morska oraz nierównomiernie rozmieszczone w ciągu roku opady atmosferyczne.
W strefach okołobiegunowych zasolenie jest mniejsze, wskutek odsalania się wody powierzchniowej związanego z jej zamarzaniem i topnieniem.

Pionowy rozkład zasolenia:
Wykazuje nieznaczne zmiany. Do głębokości około 400 m różnica zasolenia uwarunkowana jest szerokością geograficzna i intensywnością parowania. Poniżej tej głębokości zamiany są minimalne i zasolenie waha się w granicach 34-35 promili we wszystkich szerokościach geograficznych.


Rozkład temperatur w poziomie:

Temperatury maleją wraz ze wzrostem szerokości geograficznej:

strefa okołobiegunowa (-1oC do - 2oC)
strefa umiarkowana (0o - 17oC)
strefa międzyzwrotnikowa (+28oC) a w morzach śródlądowych (M. Czerwone) nawet do (+34oC)
Średnia roczna temperatura wód powierzchniowych oceanów wynosi ok. 17oC.

Rozkład temperatur w pionie:

warstwa przypowierzchniowa - sięga do 400 m. głębokości. Temperatura dzięki mieszaniu się wód jest prawie jednakowa i zależy od czynników zewnętrznych
warstwa przejściowa - od 400 do 1200 m. głębokości. Charakterystyczny spadek temperatury do +5oC
warstwa głębinowa - poniżej 1200m. charakteryzuje się stałą temperaturą +1oC
Średnia temperatura wszystkich wód morskich wynosi +3,5oC.

4 4 4