1.Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia.Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5 : 2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140kg wapnia palonego.
2.W reakcji rozkładu 217g tlenku rtęci(II) powstało 16g tlenu,a resztę stanowiła rtęć.Oblicz jaki procent maszy tlenku rtęci(II)stanowi rtęć.
3.Niektóre pierwiastki chemiczne, np. węgiel i tlen,występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacjipodaj odmiany alotropowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.
Plis jak najszybciej odpowiedzcie...obliczenia prosze:-)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-01T12:44:02+02:00

1.

140 kg = 5x + 2x
140 = 7x
x = 20
Wapno : 5 x 20 = 100 kg
Tlen : 2 x 20 = 40 kg
2.

217g - 16g = 201 g
201/217 x 100% = 92,62 %
3.

węgiel
GRAFIT:
-wysoka temperatura topnienia
-nieaktywny chemicznie
-antystatyczny
DIAMENT:
-dobry przewodnik ciepła
-odporny na działanie kwasów
-nie przewodzi prądu
FULLERENY:
-zastosowanie w medycynie
-nietrwałe w powietrzu
-pochłaniają i dezynfekują wolne rodniki


tlen

OZON:
-gaz cięższy od powietrza
-gaz niepalny
-spełnia funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe