Proszę o pomoc... dostałam takie zadanie z chemi...
1.zapisz reakcję otrzymywania maślanu etylu, stearynianu etylu polinitynianu butylu,
2. zapisz reakcje hydrolizy octanu butylu, maślanu propylu, propanianu metylu,
3. zapisz reakcję metanolu z kwasem masłowym. Podaj nazwy produktów
4.zapisz reakcję spalania całkowitego octanu etylu

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:36:13+02:00

1.maślan etylu
C3H7COOH+C2H5OH->C3H7COOC2H5+H2O

stearynian etylu
C17H35COOH+C2H5OH->C17H35COOC2H5+H2O

palmitynian butylu
C15H31COOH+C4H9OH->C15H31COOC4H9+H2O

2.octan butylu
CH3COOC4H9+H2O->CH3COOH+C4H9OH

maślan propylu
C3H7COOC3H7+H2O->C3H7COOH+C3H7OH

propian metylu
C2H5COOCH3+H2O->C2H5COOH+CH3OH

3.CH3OH+C3H7COOH->C3H7COOCH3+H2O(produkty:maślan metylu i woda)

4.CH3COOC2H5+5O2->4CO2+4H2O