Rozmowy sterowane +tłumaczenie
(do relacjonowania wydarzeń po dwa zdania do każdej pauzy)

Relacjonowanie wydarzeń
Spędziłaś dwa tygodnie w Anglii . Rozmawiasz ze znajomą z zagranicy. Opowiedz:
-w jakim celu tam pojechałaś
-jak długo trwała podróż
-o przygodzie która Ci się tam przytrafiła

Negocjowanie
Chcesz wybrać się ze znajomą z zagranicy do restauracji. Znajoma proponuje wyjście do restauracji meksykańskiej. Ty wolisz inne potrawy.
-zaproponuj posiłek w innej restauracji i uzasadnij swój wybór
-nie zgódź się z argumentem znajomej i podaj uzasadnienie
-zaproponuj kompromisowe rozwiązanie

Udzielanie, uzyskiwanie informacji
Rozmawiasz że znajomą z Anglii o posiłkach
-zapytaj co zazwyczaj Anglicy jadają na śniadanie
-dowiedz się gdzie spożywają obiad
-poinformuj jak regularnie ty się odżywiasz

Relacjonowanie wydarzeń
Podczas pobytu w Londynie udałaś się na samodzielne zakupy. Po powrocie rozmawiasz o tym z osobą opiekującą się Tobą w trakcie pobytu. Opowiedz o:
-drodze do centrum handlowego
-problemie jaki miałaś ze znalezieniem jednego artykułu w sklepie
-niespodziewanym spotkaniu po wyjściu z centrum handlowego

Negocjowanie
Gościsz u siebie znajomą z Anglii. Ustalcie, jak spędzić najbliższy weekend
-zaproponuj wyjazd poza miasto podając uzasadnienie
-odrzuć propozycję znajomej pozostania w mieście i podaj argument
-zaproponuj kompromisowe rozwiązanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:47:13+02:00
Relacjonowanie wydarzeń
Spędziłaś dwa tygodnie w Anglii . Rozmawiasz ze znajomą z zagranicy. Opowiedz:
-w jakim celu tam pojechałaś
I traveld to Great Britain to saw a popular monuments in London. I also visited my favourite football club Liverpool-"The Red's"

Po POlsku:
I pojechałam do Wielkiej Brytani po to żeby zobaczyć popularne zabytki w LONDYNIE.I także odwiedziłem mój ulubiony klub piłkarski Liverpool-"The Red's"

-jak długo trwała podróż
I travel by car and by bus. My trip took 2 weeks.
Po Polsku

Ja podróżowałem autem i autobusem.Moja podróż trwała 2 tygodnie.

o przygodzie która Ci się tam przytrafiła

When I was in Liverpool I found 100 Pounds.I was wonderful, because I spent a lot of my money.

PO Polsku
Kiedy ja byłem w Liverpulu ja znalazłem 100 funtów.To było wspaniałe ponieważ ja wydałem większość moich pieniędzy.


Negocjowanie
Chcesz wybrać się ze znajomą z zagranicy do restauracji. Znajoma proponuje wyjście do restauracji meksykańskiej. Ty wolisz inne potrawy.
-zaproponuj posiłek w innej restauracji i uzasadnij swój wybór

I prefer Italian Kitchen, because Meksikan Kitchen is very spice and fat.I saw Italian restaurant not far from here.


Po polsku:

Ia wole kuchnie włoską, poniewaz Meksikańska Kuchnia jest bardzo ostra i tłusta.Ja widzoałem włoska restaurację niedaleko stąd.nie zgódź się z argumentem znajomej i podaj uzasadnienie

I don't agree.It is cheaper in restaurant but it istn't healty.

Po pOlsku
JA nie mogę się zgodzić. Ono jest tańsze, ale ono nie jest zdrowe.

zaproponuj kompromisowe rozwiązanie

Let's find a restaurant with Italian kitchen and Meksikan Kitchen.I saw this restaurant not far from here
Po Polsku:
Ok. Znajdzźmy restauracje z włoską i Meksykańska kuchnią.I widziałem taka niedaleko stąd.

Udzielanie, uzyskiwanie informacji
Rozmawiasz że znajomą z Anglii o posiłkach
-zapytaj co zazwyczaj Anglicy jadają na śniadanie
Excuse me!What tipical Anglik eat for Breakfast??
Po Polsku:
Przepraszam.Co typowy anglik je na śniadanie.

dowiedz się gdzie spożywają obiad

Excuse me!Where the tipical Anglik eat a Dinner.
PO Polsku
Przepraszam.Gdzie typowy Anglik jest Obiad???

poinformuj jak regularnie ty się odżywiasz

I usualy eat 3 times for day. Breakfast, Dinner and Lunch.
Po Polsku
Ja zazwyczaj jem 3 razy na dzień.Sniadanie, Obiad i Kolację.Relacjonowanie wydarzeń
Podczas pobytu w Londynie udałaś się na samodzielne zakupy. Po powrocie rozmawiasz o tym z osobą opiekującą się Tobą w trakcie pobytu. Opowiedz o:
drodze do centrum handlowego

I saw a big shopping centre and I decided to went there.The shoping centre was name:City Center( nie wiem czy jest takie)

PO Polsku:
Ja zobaczyłem duże centrum handlowe i zdecydowałem żeby pość do niego.Centrum handlowe nazywało cię City Center.


-problemie jaki miałaś ze znalezieniem jednego artykułu w sklepie
I have a small problem with found a trousers, because I have a small size and I nowhere found this size.However I found this trousers in H&M.

Po POlsku:

Ja miałem mały proplem z znalezieniem spodni, ponieważ i mam mały rozmiar i nigdzie nie mogłem takiego znaleźć.Jednak ja znalazłem je w H&M.

niespodziewanym spotkaniu po wyjściu z centrum handlowego

When I left a shoping centre I meet Lady Gaga. This meeting was exciting

PO pOLSKU:
Kiedy ja wyszedłem z centrum Handlowego ja zobaczyłem Lady Gage.To spotkanie było ekscytujące.

Negocjowanie
Gościsz u siebie znajomą z Anglii. Ustalcie, jak spędzić najbliższy weekend
-zaproponuj wyjazd poza miasto podając uzasadnienie

We wil go to village, because there is a fresh air.We will go by bike or car.

Po polsku:
My pojedziemy na wieś poniewaz tam jest świeże powitrze.We pojedziemy rowerem albo autem.

odrzuć propozycję znajomej pozostania w mieście i podaj argument

I don't agree.In city we must eat a fast food and we don't have a time for picnic.

Po polsku:
Ja nie zgadzam się.W mieście my musieliśmy jeść tylko fast food i nie mieliśmy by czasu na piknic.

zaproponuj kompromisowe rozwiązanie

We will go to outskirts of the city and we will be on picnic and we will be in city.

Po polsku.
We pojedziemy na obrzeża miasta i będziemy mieć piknic i bedziemy w mieście.
2010-04-11T15:11:51+02:00
1
a)
-I went to England to visit family. By the way I was looking for a new job.
-The journey lasted 2 weeks. But the journey took me about 2 days.
-I found a good job at the stadium. There I met a very nice girl with whom umuwiłem a date.
b)
-Udałem się do Anglii, aby odwiedzić rodzinę. Przy okazji szukałem nowej pracy.
-Podróż trwała 2 tygodnie. Ale droga zabrała mnie około 2 dni.
-Znalazłem dobrą pracę na stadionie. Spotkałem tam bardzo ładną dziewczyną, z którą umówiłem się.

2
a)
-A friend told me that the restaurant next door which is called "Caesar"provide very good food. And besides, I do not like Mexican food.
-Here I think is unpleasant atmosphere. The waitress looked at me with sharp eyes.
-Okay, so here you order anything from Mexican cuisine. But eat it together with me in that restaurant.
b)
-Znajomy powiedział mi, że obok restauracji o nazwie "Cezar" zapewniają bardzo dobre jedzenie. A poza tym nie lubię kuchni meksykańskiej.
-Myślę, że tutaj jest nieprzyjemna atmosfera. Kelnerka spojrzała na mnie bystrym wzrokiem.
-Okay, więc zamów coś tu z kuchni meksykańskiej. Ale jeść będziesz razem ze mną w tamtej restauracji.

3
a)
-What the English usually eat for breakfast? And about which they eat in general?
-Where to eat dinner? They eat, or rather in a group?
-I like to eat much for breakfast about eight o'clock. In the meantime, eat vegetables and fruits.
b)
-Co zwykle anglicy jedzą na śniadanie? Oraz ile jedzą w ogóle?
-Gdzie jedzą obiad? Jedzą samodzielnie, lub raczej w grupie?
-Lubię jeść dużo na śniadanie o ósmej. W międzyczasie, jem warzywa i owoce.

4
a)
-To the shopping center came easily. Everything was advertise on the signs.
-I had trouble finding the 30% cream. I asked the clerk to indicate where this cream.
-Starting from hipermmarketu noticed a person like you. I found that it was someone else, but you asked me where I was.
b)
-Do centrum handlowego przyszedłem łatwo. Wszystko było zapisane na znakach.
-Miałem problem ze znalezieniem 30% śmietany. I zwrócił się do urzędnika, aby wskazać, gdzie ten krem.
-Wychodząc od hipermarketu zauważyłem osobę jak ty. I stwierdził, że jest to ktoś inny, ale zapytał mnie, gdzie byłem.

5
a)
-Maybe Monday we to the city, can go fishing?<br />
What you would see in our big fish.
-I can not stay longer with you in the city. Phoned my dad and told him that I need to catch some fish.
-Okay so we go to the movies. A pile of fish in the fish shop.
b)
-Może w poniedziałek wyjedziemy z miasta, można łowić?
Zobaczysz nasze duże ryby.
-Nie mogę dłużej z Tobą zostać w mieście. Zadzwonił do mnie tata i powiedział mi, że muszę złapać kilka ryb.
-Dobrze więc idziemy do kina. Kupie ryby w sklepie rybnym.