Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:08:32+02:00
W sferze kultury dominującą rolę w europejskim średniowieczu odegrało chrześcijaństwo. Ideologii kościoła podporządkowany był rozwój sztuki. Sztuka stała się instrumentem wychowania.
Sztuka romańska
Styl ten najpełniej wypowiedział się w dziedzinie architektury sakralnej. Najczęściej budowano bazyliki na planie krzyża łacińskiego.
Cechy architektury:
-masywność, surowość
-dobrze wyważone proporcje
-proste, geometryczne formy (prostopadłościany, walce, ostrosłupy, stożki)
-użycie łuku pełnego w konstrukcji i dekoracji
-sklepienia kolebkowe (w formie połowy walca, później krzyżowe)
-małe otwory okienne
-budowano najczęściej z kamienia
Rzeźba romańska
Była ściśle związana z architekturą. Do kościoła romańskiego wchodzi się przez portal w którego tympanonie przedstawiony jest sąd ostateczny. Rzeźba na ścianach romańskich kościołów pełniła funkcję "Biblii dla ubogich". Rozpowszechniły się drzwi z brązu, na których przedstawiano sceny biblijne.
Malarstwo:
-znajdowało się głównie na ścianach kościołów
-ograniczona skala barw (niebieski i czerwony, żółty, zielony)
-nieznano brył, przestrzeni a postacie były nienaturalne ( płaskie)
- tworzono witraże(czerwono-niebieskie)
Cechy arcitektury gotyckiej
-lekkość
-strzelistość
-wyokie, smukłe wieze
-budowano z czerwonej cegły
-sklepienia krzyżowo- żebrowe
-drzwi i okna w kształcie ostrołuków
-okna wąskie, wysokie, pokryte witrażami, zakończone u góry maswerkiem
-portale uskokowo zwężające się do środka
-stosowanie skarp-podór na zewnątrz
-umiejscowienie nad portalem rozety (okrągłego okna wypełnionego maswerkiem i witrażami)
Przykłady:
1)Kościół Mariacki w Krakowie
2)Katedra Notre-Dame
3)wieża i most Karola w Pradze
Rzeźba średnowieczna jest głównym powodem do chwały, postaci nie podpierają już murów ale stoją samodzielnie. Ich proporcje i ułożenie ciał dają wrażenie naturalności
Rzeźba gotycka
-ścisły związek z kościołem, tematyka religijna
-pojawienie się wizerunków osób świeckich
-popularność rzeźby kamiennej wraz z bujnym rozwojem rzeźby drewnianej, polihromowanej
-postać ludzka ma właściwe proporcje, naturalność postawy i swobodę gestów
-ozdabianie kapiteli kolumn motywami roślinnymi
-pojawił się ważny wątek mistyczny, rzeżby miały wzruszać, wstrząsać (np, piety, krucyfiksy)
-ołtarze szafiaste
przykłady rzeźby Madonny
-ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie
-płyta nagrobna Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu
Malarstwo
- bujny rozwój witrażownictwa
-utrzymało się malarstwo książkowe (trójwymiarowość)
-pojawienie się po raz pierwszy w dziejach sztuki obrazu
-realistyczne ukazanie człowieka, jego przeżyć (poprzez mimikę i gesty)
-stosowanie perspektywy i światłocienia na miarę wczesnych umiejętności
-malowano sceny z nowego testamentu