Odpowiedzi

2010-06-10T18:56:33+02:00

Witaj :)

dane: Vr=250 cm³=0,25dm³,  c₁=0,2 mola/dm³=0,2M,  m=3,2g KOH,  ........Mkoh=56g/mol,

szukane: c₂

---w wyjściowym roztworze było moli KOH n₁ = c₁ *Vr = 0,2M *0,25dm₃ = 0,05 mola KOH,

---dodano 3,2g KOH, co stanowi moli KOH n₂ = m/Mkoh = 3,2g/56g/mol =

n₂ = 0,0571 mola KOH,

---końcowe stęż. mol. c₂ = [n₁+n₂]/Vr = [0,05mola+0,0571mola]/0,25dm³ =

c₂ ≈ 0,43 mola/dm³.

Szukane końcowe stęż. molowe wynosi  0,43 M.

 

Semper in altum.....................................pozdrawiam :)

 

PS. Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie, to kliknij na biały napis „wybierz” po lewej stronie niebieskiego paska, a zgodnie z regulaminem  otrzymasz zwrot 15% swoich punktów  :)

 

PS. W razie wątpliwości – pytaj :):)

 

 

 

 

1 5 1