Bardzo proszę o wykonanie tego zadania.
Uzupełnij zdania:
Dział fizyki zajmujący się ________ nazywa się elektrostatyką. Ciała naelektryzowane znajdujące się w pewnej odległości od siebie ________ . Występują 2 rodzaje ________ elektrycznych. Atomy składają się z 3 różnych cząstek: ______ , ______ i ______ . Atom mający _______ lub ________ elektronów nazywany jest jonem.
Ładunki elektryczne protonu i elektronu mają _____ znaki. Neutron jest ________ elektrycznie. Ładunek elektryczny elektronu nazywa się ________. Elektryzowanie ciał polega na ________ z jednego ciała na drugie. Elektrony _________ nazywamy elektronami swobodnymi. Ciało, w którym znajdują się elektrony swobodne, nazywa się ________.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T18:01:01+01:00
1) oddziaływaniem i właściwościami ładunków elektrycznych
2) przyciągają lub odpychają się
3) pól
4) protonów, elektronów i neutronów
5) nadmiar lub niedobór
6) przeciwne
7) obojętny
8) ujemnym ładunkiem elementarnym
9) przepływaniu elektronów
10) walencyjne
1 5 1