Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:04:42+02:00
D:
a = 2 cm = 0,02 m
b = 4 cm = 0,04 m
c = 5 cm = 0,05 m
g = 10 m/s²
F = 368 mN = 0,368 N

Sz:
d = ?

Rozw:
V = a · b · c
V = 0,02 m · 0,04 m · 0,05 m = 0,00004 m³
F = d · V · g
d = F / (V g)
d = 0,368 N / (0,00004 m³ · 10 m/s²) = 920 kg/m³

Ciało zanurzono w oliwie.