Jesteś uczniem nowo powstałego gimnazjum. W twojej szkole ogłoszono konkurs na ciekawe zaprezentowanie postaci, której imię szkoła mogłaby przyjąć.Napisz charakterystykę królowej Jadwigi, w której uzasadnisz celowy wybór tej właśnie postaci na patrona gimnazjum.Praca ma zajmować 10-16 zdań.Pomóżcie wybiorę najlepszą odp;(

3

Odpowiedzi

2010-04-11T11:16:27+02:00
Królowa Jadwiga była mądra, sprawiedliwa i uczciwa. Chciałabym aby nasze gimnazjum było kojarzone z tymi cechami. Mądrość - bo wiadomo, każda szkoła chce mieć wysoką średnią. Sprawiedliwość - bo wszyscy sprawiedliwi wygrywają. Uczciwość - bo chcemy umieć uczciwie przegrać oraz wygrać.
Zdaje mi się, że to bardzo ważne cechy. I każdy uczeń byłby dumny biorąc przykład z królowej Jadwigi. Każdy też starałby się być jak najleprzym uczniem. Aby rozsławić imię nszej szkoły. Moim zdaniem królowa Jadwiga doskonale nadaje się na patrona naszego gimnazjum.
2010-04-11T11:20:27+02:00
Moim zdaniem osobą która jest wzorem polskiego narodu jak i kościoła katolickiego powinna zostać potronką naszego gimnazjum.
Królowa Jadwiga jest Królową Polski, i to ta kobieta walczyła o nasz narud w którym teraz mieszkamy, i chodźby dlatego powinniśmy o niego dbać i kochać go tak jak to robiła Królowa. Trafnym wyborem będzie nadanie tej królowej jako patronki naszej szkoły chodźby dlatego że jest to osoba znana polakom i będziemy mogli czcić tą postać i wznosić ku jej osobie hołd. Jaki i oddawać pokore.
Podsumowując uważam iż Królowa Jadwiga królowa polskiego narodu, powinna zostac królową naszkogo polskiego gimnazjum numer 5 w Lublinie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:28:19+02:00
Jadwiga jest patronką Polski. Świętą katolicką, która dla naszego kraju zrobiła wiele dobrego. Jako jedyna kobieta w całej historii Polski została okrzyknięta królem. Jej mężem był wielki Jagiełło. Dzięki temu małżeństwu Polska została złączona z Litwą, która wraz ze swoim królem przyjęła chrzest. Polska zyskała więc sojusznika.
Jadwidze nie brakowało odwagi. Ruszyła na czele rycerstwa polskiego, by rewindykować zajętą przez Węgrów Ruś Czerwoną. Nadała przywilej mieszkańcom Lwowa, dzięki którym miasto zyskało prawo składu. Swoją postawą wielokrotnie dawała przykład i nie bez powodu została ogłoszona świętą. Cały swój majątek zapisała Akademii Krakowskiej, była za rozwojem, wprowadziła kraj w erę nauki. Z historii znamy ja jako świetnie wykształconą, znającą pięć języków obcych, posiadającą wrodzony talent dyplomatyczny, będącą znakomitą negocjatorką kobietę o niezwykłej urodzie i anielskim sercu, który sprawił, że przez naród polski była uznawana za najwyższy portret cnót.
Dlatego właśnie uważam, że powinna zostać patronem naszej szkoły. Młodzieży w obecnych czasach brak pozytywnych autorytetów, które ona sobą reprezentowała.
3 4 3