Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:13:23+02:00
Z warunków zadania wiemy, że trapez jest opisany na trójkącie, więc suma długości jego dwóch przeciwległych boków jest sobie równa (jest to warunek opisania czworokąta na okręgu). W trapezie równoramiennym długości ramion mają długość 8 cm, więc w sumie mają długość 16 cm. Z powyższego warunku wynika, że suma długości obu podstaw również jest równa 16 cm. Wiemy też, że wysokość trapezu ma długość 5 cm. Możemy teraz obliczyć pole tego trapezu:
P = (a+b)h / 2
P = 16 cm * 5 cm /2
P = 80 cm² / 2
P = 40cm²
1 5 1