1.Suma trzech liczb jest równa 20,05.Druga liczba jest o 2,8 większa od pierwszej,a trzecia jest o 1¼większa od drugiej liczby.Znajdź te liczby.

2.W sklepie w dziale spożywaczym wartość sprzedanego towaru w drugim tygodniu miesiąca wzrosła o 3⅖razy,a w dziale przemysłowym zmalała o 2½raza w stosunku do tygodnia pierwszego.Oblicz,jaka była łączna wartość sprzedaży w obu tych działach w drugim tygodniu,jeżeli w pierwszym tygodniu w dziale spożywczym sprzedano towaru za 34,4mln zł,a w dziale przemysłowym za 25,6mln zł.

3.Oblicz 0,3 wartości wyrażenia(¾+0,5)x8.


4.Oblicz liczbę,której ⅔ jest równe (1,7x2+2,2:⅓).

5.Ułamki ⁷/₁₆ i ²⁹/₆₄ zamień na ułamki dziesiętne i porównaj.


6.Przekątna czworokąta dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty i odbwodach 2,9dm i 3,4dm.Oblicz długość tej przekątnej,jeżeli obwód czworokąta jest równy 4,9dm.

7.Prędkość łodzi motorowej na wodzie stojącej wynosi 30km/godz.,roweru wodnego 8,25km/godz.,a prędkość prądu rzeki stanowi ³/₂₀ prędkość łodzi motorowej.Oblicz:
a)prędkość łodzi motorowej płynącej z prądem rzeki,
b)prędkość roweru wodnego płynącego pod prąd rzeki,
c)ile razy szybciej płynie łódź motorowa pod prąd rzeki niż rower wodny z prądem rzeki,
d)o ile km/godz.wolnej porusza się rower wodny płynąc pod prąd rzeki od łodzi motorowej płynącej z prądem rzeki.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:03:52+02:00
1.Suma trzech liczb jest równa 20,05.Druga liczba jest o 2,8 większa od pierwszej,a trzecia jest o 1¼większa od drugiej liczby.Znajdź te liczby.

x
x+2,8 To wszystko wynosi 20,05
x+2,8+1,25

I teraz musisz wykonać takie działanie :
20,05-2,8-2,8-1,25=13,2
I teraz wynik z tego działania podziel na 3 :
13,2:3=4,4


Czyli :
x=4,4
x+2,8=4,4+2,8=7,2
x+2,8+1,25=4,4+2,8+1,25=8,45


8,45+7,2+4,4=20,05

Te liczby to: 4,4; 7,2; 8,45 . ;))