1 Wyjaśnij dlaczego?
a)porosty są nazwane organizmami pionierskimi.
b)porosty są wskaźnikami zanieczyszczeń powietrza tlenkami siarki
2.Napisz, jak zmienia się wygląd rośliny:
a)na skutek działania stożków wzrostu korzenia i pędu.
b)na skutek działania miazgi.
3Uzupełij tekst.
Organy wegetatywne występuja u wszystkich rośłin,z wyjatkiem ........ Zapewniają one wzrost i ........ Do organów wegetatywnych należą korzenie .......i....... Organy .........występują wyłączenie u roślin nasiennych i służądo rozmnażania płciowego.Należą do nich kwiaty oraz.....

2

Odpowiedzi

2009-11-03T18:52:47+01:00
Zad1
a) poniewarz zajmują one obszary charakteryzujące się surowymi warunkami siedliskowymi ( np. obszary wulkaniczne ).
b)ponieważ są czułym biowskaźnikiem(bioindykatorem) czystości atmosfery.
na podstawie składu gatunkowego porostów specjalna skala porostowa pozwala sprawdzić jaki jest poziom zanieczysczenia powietrza.
porosty są bardzo delikatne, za ich pomocą nie możemy sprawdzić rodzaju zanieczyszczenia, jedynie jego stężenie.
porost znajdujące się w obszarze sterfy zanieczyszczonej tlenkami siarki w bardzo krótkimi czasię obumierają.
Zad2
a)w wierzchołku pędu i korzenia, powodują wzrost pędu i korzenia na długość, interkalarne - u podstawy międzywęźli u traw, powodują wzrost
b)


Zad3
1) _ 2) _ 3) liście 4) łodygi 5) wegetatywne 6) _
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T23:07:09+01:00
1.
A)Porosty są nazwane organizmami pionierskimi, ponieważ zajmują one obszary charakteryzujące się surowymi warunkami siedliskowymi
B)Porosty to biologiczne wskaźniki (bioindykatory) zanieczyszczeń powietrza tlenkami siarki. Skala porostowa służy do ustalenia stopnia skarzenia środowiska dwutlenkiem siarki.
2.
a)w wierzchołku pędu i korzenia, powodują wzrost pędu i korzenia na długość

Zad2.

1) grzybów
2) pęd
3) liście
4) łodygi
5) wegetatywne
6) liście
4 4 4