Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:27:05+02:00
W czasie okupacji niemieckiej w celu eksterminacji narodu Polskiego i Żydowskiego wprowadzono zasadę odpowiedzialności zbiorowej, więzienia, obozy koncentracyjne do których byli wywożeni Żydzi i Polacy. W celu zastraszenia narodu organizowano publiczne egzekucje.
W czasie okupacji radzieckiej starano się wyeliminować elitę umysłową i wojskową kraju. W tym celu wywożono naukowców do łagrów,zamykano w więzieniach a wojskowych do obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie gdzie zostali pózniej wymordowani (zbrodnia katyńska). Wielu Polaków było rozstrzelanych przez funkcjonariusz NKWD